Radions historia

Radions historia

Radio är en sorts trådlös överföring av signaler. Det kallas för radiovågor. Radio sänds ut mellan en enhet till en annan med hjälp av en sändare. Idag är radio ett medium för nyheter, underhållning och musik.

Så uppfanns radion

Redan på 1860-talet hade man gjort matematiska uträkningar som lade grunden till radiovågor. Men det skulle dröja ytterligare 20 år tills den ursprungliga idén kunde utföras. Ett tiotal år senare tog man nästa steg och använde sig av en trådlös signalering genom rymden. Det råder oklarheter kring vem det var som egentligen uppfann radion först. En del säger att det är den italienska vetenskapsmannen Guglielmo Marconi medan andra hävdar att det är den ryske fysikern Aleksandr Popov. Men den som har titeln radions uppfinnare är den serbiska uppfinnaren Nikola Tesla som fick patent på radion efter sin död. År 1898 kom ännu en person in i bilden för att utveckla radion ytterligare. Ferdinand Braun är namnet på personen som utvecklade Macaronis teknik och år 1909 fick de två dela på nobelpriset.

Radions utveckling

I samband med första världskriget i början på 1900-talet var kommunikation med radiovågor något som började att användas av den tyska armén. Men eftersom ljudet var bullrigt och signalen kunde variera så behövde radion optimeras ytterligare. På 1920-talet började man att sända de första radioprogrammen och spelade upp musik på radio.

Radion i Sverige


När radion först kom i början på 1900-talet behövde man be vår dåvarande kung om tillstånd för användningen av trådlös radioanläggning för att kunna sända och lyssna på radio.

På 1920-talet gjorde man ett flertal försök med att sända radio i Sverige och år 1922 började Telegrafverket med radiosändningar från Stockholm och samtidigt startades Radioaktiebolaget. År 1925 startade Radiotjänst sina sändningar och i premiärsändningarna kunde man höra nyhetsuppläsningar från TT och väderleksrapporter från SMHI.

Det skulle dröja fram till 1930-talet som man kunde sända förinspelad radio. Fram tills dess var all radio direktsänd.

På 1940-talet började man inkludera sändningar från utsända reportrar. År 1957 bytte de namn från Radiotjänst till Sveriges radio och de hade på den tiden full monopol för både radio och tv sändningar. Men då kunde man bara sända radio från Stockholm, vilket bidrog till att programmen blev Stockholmsorienterade. På 1970-talet startade man upp lokalradion runt om i hela landet.

Radion i nutid

Trots att radiomediet har över 100 år på nacken är radion fortfarande en del av mångas vardag. Det finns både kommersiellt finansierade radiokanaler, och de som är finansierade av staten. Men eftersom vi befinner oss i den digitala eran är det inte längre lika vanligt att man lyssnar på radio på en radioapparat. Många använder sig av radiostationens hemsida eller lyssnar på radioprogrammens podcasts som släpps efter sändning.